Trots op mijn eerste boek, vanaf 26 maart a.s. verkrijgbaar!

Dinsdag 26 maart was de boeklancering Vallen, opstaan en weer doorgaan van Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen. Met dit boek breken de twee auteurs een lans voor ondernemers die het zwaar hebben in deze tijden van crisis. Hun boodschap: een bedrijfsfaillissement is geen schande. Integendeel: het kan de opmaat zijn naar een succesvolle nieuwe onderneming. Tien bruikbare tips om faillissement te voorkomen vormen de hoofdmoot van dit boek. De auteurs baseren zich op recent wetenschappelijk onderzoek en interviewden speciaal een achttal ondernemers. Een inspirerend en hoopgevend boek over ondernemen in zware tijden. Lees meer>

Share on Twitter
Share on LinkedInShare via email
here