Expertise

Haar roep voor meer erkenning voor het MKB als motor van BV Nederland stopt ze niet onder stoelen of banken. Zij zal deze roep dan ook duidelijk blijven verkondigen. Centraal hierbij staan de volgende inhoudelijke speerpunten:

  • Er dient landelijk nog meer kwalitatief goede en betaalbare schuldhulpverlening beschikbaar te komen voor (ex-) ondernemers uit vooral het MKB. In de afgelopen zeventien jaar heeft het streven hiernaar als een rode draad door haar leven gelopen. Ze wil dit op alle denkbare manieren mogelijk maken. Voor het starten van een onderneming zijn er allerlei stimuleringsmaatregelen en hulpvoorzieningen. Echter, als  een ondernemer vervolgens in zwaar weer komt, is er veel minder hulp beschikbaar. Dit betreurt Jacqueline Zuidweg en wil ze tegengaan.
  • Verder vindt Zuidweg het van groot belang dat het taboe doorbroken wordt rondom financiële problemen van ondernemers.  Het is niet erg om in financieel zwaar weer te zitten. Zo moet de MKB-er zelf vooral tijdig aan de bel trekken en om hulp vragen. Daar kunnen grotere problemen mee voorkomen worden. De professionals zoals accountants rondom de MKB-er die in financieel zwaar weer zit, roept Zuidweg met klem op om een ondernemer in financiële problemen niet direct af te schrijven.
  • Het delen van kennis en ervaringen bij MKB-ers onderling zou meer gestimuleerd moeten worden.

Inspiratiebronnen

De beide opa’s van Jacqueline Zuidweg waren MKB-ondernemers. De ene grootvader was slager en de andere aannemer. Haar beide oma’s hadden de broek aan en regelden de financiën in combinatie met  het gezin. Die reuring en dynamiek trok Jacqueline als kind al aan en vooral de beslissings- en daadkracht, maar ook eigenwijsheid van haar beide oma’s.

De partner van Jacqueline Zuidweg is Raymond Lescrauwaet, ondernemer in het ‘creëren van een gezonde woon- en werkomgeving.’ (www.group4wellness.com.). Sinds het begin van hun relatie heeft hij haar intensief gecoacht in het ondernemerschap en is de drijvende kracht geweest in het fysiek realiseren van alle kantoren (verbouwen, inrichten en onderhouden).

Jacqueline Zuidweg heeft twee dochters samen met Raymond Lescrauwaet. Daniëlle en Fabiënne Lescrauwaet (respectievelijk 11 en 7 jaar). Zuidweg stelt dat het ondernemen en een gelukkkig gezien prima te combineren zijn door goed te plannen en vooral door de juiste prioriteiten te stellen.

Zuidweg noemt haar gezin een soort testgezin voor het leven in een gezonde woon- en werkomgeving. Hierbij dient gedacht te worden aan gezonde lucht, licht, water, omgevingsmaterialen. Thuis is dit optimaal gerealiseerd. Op de kantoren grotendeels ook. Ook gezonde voeding en gefilterd water dragen bij aan het gezond en optimaal kunnen functioneren als ondernemer.

Ondernemen is topsport

Ondernemen ziet Zuidweg graag als topsport maar is sowieso groot sportliefhebber. Zo sport ze al intensief sinds haar jeugd. Momenteel minimaal 2x per week fitness, loopt ze 1 a 2x per week hard,  mag ze in de winter graag skiën en in de zomer graag waterskiën.

Share on Twitter
Share on LinkedInShare via email
here